ZÁHADNÁ místa v ČR

Přímořská letoviska známe jako své boty, ale kouzelná místa naší vlasti nám zůstávají utajena. Odhalte s námi místa zahalená závojem tajemství a mystiky.

TEXT: Eva Rybová

 

Tajemné brány do jiného světa

Hrad Houska

Patří k nejoblíbenějším místům všech záhadologů. Legenda praví, že se tu ve středověku nacházela skalní průrva, která měla být branou do světa démonů či dokonce do samotného pekla. Roku 1600 tuto průrvu raději zasypali a na jejím místě byla vystavěna hradní kaple, která měla všechny démony zastavit. Traduje se, že některé senzitivnější osoby se v kapli dodnes necítí příliš dobře, mají nepříjemné pocity či dokonce vidiny. Působí zde snad nějaké neviditelné síly, které ovlivňují lidskou psychiku? Existují tu dvě varianty vysvětlení. Lidé trpící nepříjemnými stavy vidí opravdu své démony a druhá možnost je, že ze skalní průrvy stále uniká nějaký plyn, který působí halucinace. Skalní průrva také mohla souviset s dávnými tajemnými mystérii, při kterých se pohanští kněží dostávali do stavu transu, a mohli tak ‚rozmlouvat‘ s bohy. Zda se jedná o energii či chemii, zatím nebylo prokázáno. Tajemná průrva, jež byla považována za bránu pekelnou, je dnes zasypána, ale nikdo s jistotou neví, jestli opravdu důkladně. Pokud chcete na vlastní kůži vyzkoušet tajemnou sílu zdejší kaple, vydejte se kousek za městečko Mšeno na území Kokořínska. 

 

Hrad Trosky

Nádherná zřícenina je opředena řadou pověstí. My se ale podíváme na výraznou prohlubeň mezi oběma věžemi (Panna a Baba). Tato prohlubeň je zavalena velkými balvany, pod kterými se údajně skrývá puklina dlouhá 600 metrů, dnes se nazývá Čertova díra. Tajemná příhoda se stala v roce 1841, hlavním aktérem byl stárek Jakub, který tehdy Čertovu díru nedobrovolně navštívil. Po třech krocích cítil, že padá. Ruce i nohy klouzaly po mokré hlíně a najednou vše utichlo. Náhle v naprosté tmě probleskl paprsek. Po čtyřech se posouval za tajemným světlem. Po krátké cestě jej oslnila zář ohně. Spatřil nádvoří a rytíře oděné v brnění. Dnes se traduje, že v tajemné díře se může skrývat neuvěřitelný poklad. Nikdo však neví, zda se jedná o poklad duchovní či materiální. Zřícenina hradu Trosky se nachází v Českém ráji. Když budete mít štěstí (a nebojíte se bouřky), můžete spatřit neobyčejnou podívanou i z dálky. Čedičový sloup Baby je mimořádně lákavý pro blesky. Tato podívaná vyrazila dech nejednomu poutníkovi. 

 

Pozitivní a negativní energie

Panenský Týnec

Je to staré městečko, kde se nachází nedostavěný gotický chrám, jehož síla je ukryta v mohutných kamenných zdech. Pozitivní zóna tvarem připomíná kříž. Pobyt na tomto místě je doporučován lidem trpícím depresemi. Nejsilnější příval pozitivní energie pocítíte za ranního šera nebo po západu slunce.

 

Jeskyně Býčí skála

Toto prastaré obětiště se nachází v Moravském krasu a pochází z doby bronzové (možná o trochu starší). V 19. století zde byl odkryt tzv. Halšatatský pohřeb. Podle starodávného zvyku v 5. stol. př.n. l. muselo na poslední cestě následovat velmože 40 mladých dívek, jeho sloužící a koně. Tělo nebožtíka bylo spáleno na hranici, ostatní byli krutě umučeni. Ostatky byly nalezeny právě v této jeskyni. Uťaté ruce dívek byly na kamenném oltáři, zbytky těl ležely na hromadě přes sebe. Koně a ostatní byli rozsekáni na kusy a poházeni po jeskyni. Z Býčí skály vychází negativní energie, která dodnes ovlivňuje citlivé lidi a může je i od vstupu do tajemné jeskyně odradit. 

 

Tajuplná krajina 

Kamenný pastýř

U vesnice Klobouky se tyčí v poli 3,5 metru vysoký pískovec. Osamělý menhir je v krajině velmi nápadný a je nazýván také němý svědek dávné minulosti. V okolí této vesnice byly odkryty keltské hroby, tak se místní domnívají, že menhir je jejich dílem. Podle legend má tento majestátní sloup energetickou roli – pomocí kamenů je prý možné získat energii k posílení a ochraně lidí, rostlin a zvířat. Kolem kamene se vytvoří energetické ochranné pole ve tvaru kruhu, pokud jsou poblíž další menhiry, energie se přenáší i na ně, a tak vzniká větší a větší pozitivní kruh. O Kamenném pastýři se říkalo, že kolem sebe míval celé stádo, byl obklopen dvanácti menšími menhiry. Tyto měsíční kameny lidé odstranili, aby mohli obdělávat pole.

 

Český Grand Canyon – Velká Amerika

Pozoruhodný zatopený lom (800 m dlouhý, 200 m široký, až 100 m hluboký) najdete v okolí Karlštejna. Tato oblast je doslova prošpikována pověstmi a legendami. Nejznámější vypráví o děsivém přízraku v německé uniformě SS jménem Hans Hagen, který se vynořuje z hlubin a zase se v nich beze stopy ztrácí. Tomuto přízraku jsou připisována všechna nevysvětlitelná zmizení a utopení v celém kraji.

 

Oldřichův dub

Dřevina je zapsána na Seznamu nejvýznamnějších stromů UNESCO. Dub stojí 1000 let poblíž obce Peruc a pamatuje i setkání knížete Oldřicha a pradleny Boženy. K tomuto setkání mělo dojít roku 1002. Oldřich spatřil u studánky čarokrásnou dívku, ‚perúc prádlo‘. Oldřichův dub byl tak svědkem vzplanutí velké zakázané lásky. Dutina stromu, která jako němý svědek shlíží na dění kolem sebe, byla poničena požárem, který založili vandalové. Strom přežil díky péči lidí, kteří jej pravidelně ošetřují. Tak může Oldřichův dub přihlížet novým a novým láskám. ♥ 

Foto: Shutterstock

Kategorie: