Nesplněné sny Otýlie Vranské: Page 2 of 2

Dokonalá vražda?  

Policii zaplavila vlna téměř pěti tisíc anonymů a udání se ‚zaručenými‘ informacemi o vrahovi. Při důkladném prošetřování ale vyšlo vždy najevo, že jde pouze o vyřizování soukromých účtů mezi rozhádanými sousedy, rodinami, přáteli nebo dokonce politiky... Falešná udání a stopy vyšetřování doslova paralyzovaly. Kriminalisté byli v koncích. Pátrání mezi klienty mladé prostitutky také nikam nevedlo. Postupně se však policistům dařilo doplnit časovou osu onoho osudného večera, kdy byla Otýlie zavražděna. Její bytná vypověděla, že se jí mladá žena svěřila, že má schůzku s ‚nějakým rotmistrem‘, který jí slíbil sňatek a práci ve vojenské prádelně. S tímto rotným, který byl později identifikován jako Josef Pěkný, se sešla se svou spolubydlící Velingerovou v pasáži Koruna. Spolu s nimi tam byla i Pěkného nová partnerka, prostitutka Koklesová, se kterou se Vranská znala ještě z Žiliny. Velingerová uvedla, že došlo k ostré hádce. Poté se ‚milostný‘ trojúhelník – tedy Pěkný, Vranská a Koklesová – přesunuli do restaurace U Kupců a pak ještě na Karlovo náměstí, kde se Pěkný s Koklesovou vytratili a Otýlie odešla s blíže neurčeným blonďatým a kudrnatým mladíkem do kavárny U politické mrtvoly. Naposledy byla Vranská viděna v restauraci U Šmelhazů v Melantrichově ulici, jak nahlíží do tanečního sálu, jako by někoho hledala, aniž by vešla dovnitř. Poté už ji živou nikdy nikdo neviděl.   

 

Vraždil rotmistr?   

Zajímavostí celého vyšetřování je, že poslední dopis se ‚zaručeným‘ udáním vraha Otýlie Vranské byl doručen v roce 1966, tedy celých 33 let po vraždě. Nevyřešená smrt Otýlie Vranské však nedává spát ani současným vyšetřovatelům, kteří se před několika lety rozhodli případ znovu otevřít, a to i přesto, že si byli vědomi, že pachatel už je zřejmě dávno po smrti. Jedním z důvodů, proč nebyl pachatel nikdy dopaden, je dle odborníků také zanedbání ze strany tehdejších policistů, kteří byli tímto případem zřejmě šokovaní a navíc je zmátla obrovská spousta falešných stop a ‚zaručených‘ udání. Po prostudování spisu došli současní vyšetřovatelé k hypotéze, že vrahem mohl být již zmíněný rotmistr Josef Pěkný a jeho partnerka, prostitutka Antonie Koklesová. Důvodem mohl být milostný trojúhelník. Nasvědčoval by tomu i fakt, že Pěkný měl byt s vanou, což tehdy nebylo obvyklé. Mohlo to být tedy ideální místo, kde mohl nechat nebohou Otýlii vykrvácet, aniž by si toho někdo všiml. Den po vraždě navíc rotmistr Pěkný vypověděl nájemní smlouvu.    

 

Jak to bylo doopravdy, to se už s největší pravděpodobností nikdy nedozvíme. Jediné, co víme, je, že stejně násilně, jako byl ukončen život mladé dívky, byly zmařeny i její sny o lepší budoucnosti.  

 

Otýlie se svými dvěma sestrami

Kategorie: