ZOŠA KINKOROVÁ „Šťastní lidé jsou krásní a dlouho mladí.”: Page 2 of 2

Jak přežila astrologie v temném středověku?  

V raném středověku byli teologové postaveni před problém, zda mají považovat astrologii za plnohodnotnou vědu, nebo ji mají zavrhnout coby zakázané čarodějnické umění. Teprve Albertus Magnus očistil astrologii od všech pohan a jako první objevil teologický význam řecké a arabské filozofie a přírodních věd. Pevnou formu dal Magnovým názorům největší křesťanský teolog té doby, Tomáš Akvinský.    

 

Zajímali se o astrologii také obyčejní lidé?  

No jistě! Roku 1493 začal vycházet lidový The Kalendar &Compost Of Shepherds, který prokázal významný vliv astrologie na život všech lidí. Poskytoval rady pro obecné životní situace, pro zdraví a lásku, předpovídal budoucnost.  

 

Od této doby až do poloviny 19. století dochází v důsledku osvícenství k útlumu rozvoje astrologického bádání...  

Zato však astronomie zaznamenala významné objevy. Teprve od druhé poloviny 19. století n. l. se na scéně objevují mnozí významní astrologové, kteří připravili astrologii cestičku k dalšímu rozvoji.    

 

Zošo, co byste vzkázala čtenářům?  

Napsala jsem kdysi v jedné ze svých knih o hormonu štěstí. Nikde se o něm nepíše, nemluví ani nepřednáší. Je to tím, že šťastní lidé nechodí k lékaři, tam utíkají jenom lidé nemocní a nešťastní. A přece hormon štěstí existuje! Důkaz podali angličtí vědci a sami se o tom můžeme přesvědčit, když vidíme, jak jsou šťastní lidé krásní, dlouho mladí a úspěšní. Pro šťastný život je třeba v sobě umět vypěstovat schopnost dát prostor působení hormonu štěstí. Není to pouze mazlení, které jej vytváří, je to láska, schopnost citlivě vnímat krásu umění, hudby, velebnosti přírody, spontánní tanec, zkrátka vše, co člověku udělá radost, aniž by ublížil jinému. Hormon štěstí vytváří pocit, že jsme toho druhého učinili šťastným, že jsme někomu pomohli a potěšili jej. Je třeba mít na paměti, že Pán Ježíš řekl: „Cokoliv jinému jste učinili, mně jste učinili.“ A v tom je veliká moudrost. Tímto čtenáře pozdravuji a ať mi drží palce!   

 

 

Kategorie: